Projekt GUTIs möjliggörare

Projektets ekonimiska stöd är en del av landsbygdsprogrammet 2014-2020. Programmet ska ge lönsamma och livskraftiga företag och en attraktiv landsbygd. Miljö, hållbar utveckling och innovation är prioriterat och är en viktig del i utvecklingen för en smart och hållbar tillväxt för alla.
Programmet ska också fokusera på att styra mot de mål som finns i den gemensamma strategin ”Europa 2020”. Din insats bidrar till att uppnå de här målen och är därför en viktig del i utvecklingen för en smart och hållbar tillväxt för alla.

Vi tackar alla våra finansiärer och möjliggörare för GUTI projektet.


Projektet är finansierat genom LeaderGute, EU-medel från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Projektägt av Gotland Grönt Centrum.