Gotlands Ull- och Textilindustri


Ett LeaderGute EU-finansierat landsbygdsprojekt
Från får till ullkappa - en gotländsk produktionskedja

Bli en del av projekt GUTI du med!

En miljövänlig framtid tillsammans

Projektet GUTI kommer från en dröm som flera av oss deltagare delat under en lång tid - att möjliggöra och skala upp Gotlands textilindustri. Med ett grönt hållbarhetsfokus där hela kretsloppet finns med under ett grönt tak, med en industri som har slutna kretslopp och kan ta hand om allt sitt spill, återvinna sitt vatten och drivas på grön el.


Vårt första steg på resan dit är projektet GUTI - där vi ska möjliggöra alla stegen för en lokal ullindustri inom det textila, från fåret till den färdiga ullkappan med ett industriellt fokus för uppskalning. I projektet ska det även finnas utrymme för fler textila företag som vill skala upp industriellt, lokalt på Gotland, att samverka i en co-working-factory. Vi hoppas även på att kunna starta en branschförening för Gotland där vi kan bli starka tillsammans och dela med oss av vår kunskap och införskaffa ny.

Om GUTI projektet

GUTI, Gotlands ull- och textilindustri, som är ett företagsdrivet initiativ och projektägt av Gotland Grönt Centrum, EU-finansierat LeaderGute projekt, ska bidra till att sätta Gotland på kartan som en stark textilindustriell plats. Visionen är ett ”grönt” textilt kompetens- och produktionscentrum, dit man som gotländsk företagare kan vända sig för affärsmässiga samarbeten.


Projektet startade under våren 2022 och pågår fram till hösten 2024. Då är målet att pilotanläggningen GUTI ska finnas på plats och att en strukturerad modell för företagssamverkan har utvecklats. Målgrupp för satsningen är små textila företag som är intresserade av att producera lokalt på Gotland och vill vara med och utveckla affärsmässiga samarbeten under gemensamt tak. Kompetenshöjande utbildningar och aktiviteter är viktiga delar av satsningen. Pilotfabriken kommer att ligga på Sotaregatan 3, i utkanten av Visby.


I förstudier som gjorts de senaste åren har det konstaterats att det finns flera ”hål” i den gotländska värdekedjan för ull. Det saknas t ex teknik och industriell kapacitet för att spinna, väva och sticka. Lokal produktion av textilier är viktigt för Gotland ur såväl hållbarhets- som självförsörjnings-perspektiv. Genom att samla produktionskapacitet på en gemensam plats – i en så kallad co-working factory – ska denna satsning bidra till att skapa förutsättningar för lokala företagssamarbeten i hela värdekedjan, från spinneri till en flexibel sömnadsfabrik.

Intresserad av att bli ett deltagande företag i GUTI projektet?

Maila oss på: info@guti.se